Pilates

QUE ÉS EL MÈTODE PILATES?

El MÈTODE PILATES és una gimnàstica de rehabilitació, correcció postural i tonificació de l'aparell múscul esquelètic creada per l'alemany Joseph Pilates a principis del segle XX. Joseph Pilates va ser un nen físicament dèbil i malaltís. El seu interès per millorar la seva condició física i mental el va portar a crear un mètode de rehabilitació física, mental i enfortiment general que ell mateix va denominar “contrología”. Pilates va ser un estudiós de les tècniques orientals de control físic i mental, així com de diferents estils de lluita i d'exercicis preparatoris i de tonificació de dansa clàssica i altres disciplines. Amb el pas dels anys aquest mètode va guanyar moltíssims adeptes sobretot en l'àmbit de la dansa. Posteriorment després de ser heretat per la seva dona i més tard per una alumna ballarina, va anar desenvolupant-se i evolucionant a EUA fins al que es coneix avui com el MÈTODE PILATES i les seves variants.

PER QUI ÉS ADEQUAT EL MÈTODE PILATES?

El MÈTODE PILATES s'ha convertit en una de les gimnàstiques de rehabilitació, control, correcció i enfortiment més efectives alhora que innòcues. És apta per a qualsevol edat i condició física. És una gimnàstica molt adequada per a la rehabilitació dels problemes de la columna vertebral i l'aparell múscul esquelètic en general. La seva pràctica fa desaparèixer gradualment els problemes de molèsties múscul esquelètiques i contractures cròniques en general És una immillorable gimnàstica durant l'embaràs per tonificar i protegir la columna i una efectiva rehabilitació post part per recuperar la tonicitat muscular sense augmentar el volum És altament recomanable com a gimnàstica d'enfortiment en general per modelar i tonificar sense augment de la massa muscular.

EL MÈTODE PILATES es fonamenta en sis principis bàsics:

1.Concentració:

És fonamental per poder connectar el cos i la ment. Durant la realització dels exercicis és clau concentrar-se a l'àrea del cos que s'està treballant i parar atenció en sentir l'activitat que s'està desenvolupant.

2.Control:

El Mètode Pilates s'articula entorn del control muscular, és a dir, sense moviments bruscs, causals o irregulars, amb l'objectiu d'evitar lesions. A si mateix, el control mental és bàsic ja que el mètode considera la ment com a part indivisible del cos.

3.Precisió:

La precisió en l'execució dels moviments és clau i deriva del control exigit per realitzar-los. En Pilates cada moviment té un propòsit i això és vital per a l'execució correcta de l'exercici, per la qual cosa és fonamental concentrar-se a realitzar-ho d'una manera precisa.

4.Fluïdesa de moviment:

Durant la pràctica del mètode és clau realitzar els exercicis amb fluïdesa, de manera ni molt ràpida ni molt lenta. En Pilates no existeixen moviments aïllats o estàtics, sinó que se segueix el fluir natural del cos.

5.Respiració:

La correcta respiració és clau en Pilates i forma part integral de cada exercici, sent sempre coordinada amb el moviment. Una de les finalitats principals de Pilates en desenvolupar el seu mètode és aconseguir netejar el torrent sanguini a través de l’oxigenació i augmentar l'eficàcia de l'assimilació de l'oxigen i de la capacitat respiratòria. Per a això és absolutament necessari respirar correctament i portar un ritme d'inspiracions i espiracions completes adequat durant l'execució dels exercicis ja que així s'aconseguirà expulsar l'aire viciat de l'organisme i reomplir-lo d'aire fresc aconseguint així revitalitzar tot el sistema. A més, una bona respiració ajuda a controlar els moviments i facilita l'estabilització i la mobilització de la columna vertebral i les extremitats.

6.Centralització del cinturó abdominal sacre-lumbar:

Joseph Pilates va desenvolupar el seu sistema entorn de la idea del "Centre d'energia" o "Mansió del poder" on es condensa tota l'energia necessària per realitzar els exercicis del mètode, centre neuràlgic de tots els nostres moviments i des d'aquí flueix cap a les extremitats coordinant els moviments a l'una que enfortint i protegint la columna. Per això, els exercicis Pilates s'inicien en els músculs que constitueixen el “power house", (que són els músculs abdominals, lumbars, dels malucs i de les natges).

Val qualsevol monitor per guiar una classe de Pilates?

El MÈTODE PILATES ha de ser guiat per un bon professional diplomat en PILATES. Si bé és cert que el mateix mètode ha evolucionat, existeixen altres gimnàstiques, variants o “nous invents” que sota el “pseudònim” de PILATES no respecten els principis bàsics fonamentals anteriorment citats.

Les classes de PILATES en grup han de cenyir-se a un nombre d'alumnes en el qual el professor pugui mantenir l'atenció i guiar-los adequadament per evitar lesions, vicis posturals, moviments erronis, descoordinació, etc…

Imparteixen els nostres Tallers de Mat Pilates a Manualidades del Alma:

Joan Riba

Laia Riba